Bankowość elektroniczna coraz popularniejsza w Banku Pocztowym

Klienci Banku Pocztowego coraz aktywniej korzystają z serwisu Pocztowy24 oraz sklepu lokat on-line.