Banki muszą zwiększyć przychody

W 2010 roku banki mają zwiększyć swoje przychody. Jednak jak informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, nie muszą one oznaczać poprawy wskaźników rentowności. Zyskowność banków powinna się poprawić, jednak nie będzie ona skokowa.