Banki beneficjentem programu Rodzina na Swoim?

Program Rodzina na Swoim, do pewnego stopnia, mógł uratować akcję kredytową prowadzoną przez działające w Polsce banki. Umożliwił podniesienie marż odsetkowych, sprawiając, że to bank, a nie przeciętny Kowalski, stawał się beneficjentem.