Bank Zachodni bez inwestora branżowego?

Zainteresowanie dalszymi losami BZ WBK nie cichnie. Jak czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej, KNF bierze pod uwagę dalsze funkcjonowanie instytucji bez inwestora branżowego. Jako nadzór nie wykluczamy żadnego możliwego scenariusza, w każdym scenariuszu.