Bank Millennium oddaje pieniądze cierpliwym

Nie pomógł wniosek, pisz reklamację radzą KupFranki.pl. Inicjatywa społeczna informuje, że zwrot nadpłaconych pieniędzy i należnych odsetek jest możliwy także w przypadku Banku Millennium, który zaczął odmawiać kredytobiorcom zwrotu nieprawnie pobieranych tzw. opłat pomostowych.