Bank Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami na lutowym posiedzeniu Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową bez zmian na wysokości 0,5% - czyli na najniższym poziomie w swojej 315-letniej historii. Ostatnia obniżka ceny pieniądza w Wielkiej Brytanii miała miejsce 5. marca 2009 roku.