ATM: Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2009

W raporcie bieżącym 25/2006 z 08.06.2006 Zarząd ATM S.A. ogłosił politykę dywidendy, zgodnie z którą rekomendował corocznie Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości uzależnionej od notowań akcji w ostatnim miesiącu roku, po zastosowaniu wskaźnika EURIBOR powiększonego o 0,5%.

Zgodnie z tą zasadą dywidenda wynikająca z podziału zysku za 2009 rok przypadająca akcjonariuszom powinna wynieść 16 groszy na jedną akcję, czyli łącznie 5.814.935 zł. Ponieważ jednak Spółka przewiduje realizację ważnych projektów inwestycyjnych, a koszt pozyskania kapitału jest ciągle bardzo wysoki, także w tym roku, podobnie jak w przypadku dywidendy za rok 2008, Zarząd proponuje przeznaczenie zysku za rok 2009 w całości na kapitał rezerwowy Spółki i taką decyzję będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 • Prezes Zarządu: Roman Szwed 2010-04-14
 • Wiceprezes Zarządu: Tadeusz Czichon 2010-04-14
 • Wiceprezes Zarządu: Maciej Krzyżanowski 2010-04-14

Informacje o podmiocie:

 • Skrócona nazwa emitenta: ATM
 • Pełna nazwa emietenta: ATM SA
 • Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Informatyka (inf)
 • Adres: Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
 • Telefon: 022 5156660
 • Fax: 022 5156 600
 • E-mail: inwestor@atm.com.pl
 • NIP: 1130059989
 • REGON: 012677986

Wszystko na ten temat.