Assistance w Podróży w ING Życie

Każdy klient, który do końca czerwca wykupi ubezpieczenie na życie „Strategia Lwa”, otrzyma dodatkowe wsparcie podczas wakacyjnych wyjazdów. Polisa „Strategia Lwa” to elastyczne oraz bezterminowe ubezpieczenie na życie, stanowiące zabezpieczenie finansowe dla najbliższej rodziny, połączone z możliwością odkładania pieniędzy na przyszłość.

Teraz to także dodatkowa pomoc, która może być szczególnie przydatna podczas letniego urlopu – w ramach ubezpieczenia skorzystać będzie można z assistance podróżnego. „Specjalne Assistance w Podróży zapewnia dostęp do całodobowej Infolinii Medycznej, za pomocą której ubezpieczony oraz jego rodzina mogą uzyskać poradę lekarską, co do dalszego postępowania w razie wystąpienia dolegliwości zdrowotnych” – tłumaczy Anna Grzelońska, dyrektor Komunikacji Marketingowej i Zarządzania Produktami w ING Życie.

– „Assistance gwarantuje również zwrot środków w przypadku napaści oraz kradzieży gotówki podczas jej wypłacania z bankomatu, poradę, co zrobić w przypadku kradzieży kart płatniczych i jak zdobyć dokumenty zastępcze, jeśli dokonano kradzieży paszportu, biletu lotniczego lub innego niezbędnego w podróży dokumentu.” – dodaje Grzelońska. Pakiet assistance zapewnia, w przypadku imprezy turystycznej, zwrot kosztów nagłego, wcześniejszego powrotu do domu z powodu ciężkiej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny, a także pożaru, włamania bądź zalania domu czy mieszkania.

Gwarantuje również pomoc prawnika i tłumacza, w sytuacji, gdy ubezpieczony naruszy prawo obowiązujące w kraju, w którym przebywa. „Do programu „Assistance w Podróży” mogą dołączyć klienci, którzy do końca czerwca 2010 roku wykupią ubezpieczenie „Strategia Lwa”. Część podróżna zacznie wówczas działać 7 dni po wystawieniu polisy ubezpieczenia” – wyjaśnia Anna Grzelońska, dyrektor Komunikacji Marketingowej i Zarządzania Produktami w ING Życie. W ramach kampanii w oddziałach ING Życie dostępne są materiały promocyjne opisujące zakres świadczeń assistance oraz instrukcje jak skorzystać z pomocy podczas wyjazdu zagranicznego.