ASBISc: Akcjonariusze posiadający nie mniej niż 5% akcji ASBISc Enterprises Plc obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 18 maja 2010

ASBISc: Akcjonariusze posiadający nie mniej niż 5% akcji ASBISc Enterprises Plc obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 18 maja 2010. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)