Anti wygrało przetarg o wartości 1,8 mln zł

ANTI S.A. przedstawiła najkorzystniejszą ofertę wygrywając tym samym przetarg na wykonanie zadania pn. „Realizacja trzech zadań ujętych w LPR (Lokalnym Planie Rewitalizacji) na Osiedlu Fabrycznym w Jelczu –Laskowicach”.