Analiza wtórnego rynku nieruchomości - marzec 2010

Marzec był kolejnym miesiącem stabilizacji oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Przeciętny poziom oprocentowania kredytów złotowych wzrósł zaledwie o 0,01p.p. względem poprzedniego miesiąca. Średni poziom marż w tym okresie nie zmienił się.