Alior Bank wprowadził do oferty faktoring i odwrotny faktoring

Kontynuując rozwój oferty dla Klientów Biznesowych Alior Bank udostępnił nowe usługi finansowania wierzytelności: Faktoring i Odwrotny Faktoring. Klienci Biznesowi Banku w ramach jednej umowy mogą: obsługiwać różne klasy dłużników z odrębnymi warunkami.