Aktywizacja zawodowa osób 45+

O konieczności aktywizacji zawodowej osób 45+/50+ mówi się coraz głośniej i w coraz szerszym kontekście. Świadczy o tym przede wszystkim liczba inicjatyw i projektów, które są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Służą one nie tylko stymulacji rynku pracy, ale przede wszystkim promocji.