Aktywa zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Na koniec marca wartość aktywów zgromadzonych w monitorowanej przez nas grupie instytucji zagranicznych osiągnęła poziom 1 mld dolarów.