Aktywa TFI wzrosły o 6,7% m/m do 101,21 mld zł w marcu

Warszawa, 12.04.2010 (ISB) - Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 101,21 mld zł na koniec marca i były wyższe o 6,7% niż miesiąc wcześniej, poinformowały Analizy Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. "Wzrost aktywów funduszy o ponad 6,3 mld zł.