Aktywa funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Już ponad rok trwa dobra passa branży funduszy inwestycyjnych. Choć kwiecień nie był tak udany jak marzec, to wartość środków zgromadzonych w krajowych instytucjach zarządzających funduszami inwestycyjnymi wzrosła po raz czternasty z rzędu.