Aktywa funduszy Arka i Lukas w lutym 2010

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zmniejszyła się w lutym 2010 roku o 217,9 mln zł i wynosi obecnie 10 390 mln zł. Spadek aktywów funduszy Arka wynika przede wszystkim ze spadku wycen funduszy z udziałem akcji.