AGORA: Agora podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 84% akcji spółki Centrum Filmowe Helios S.A.

AGORA: Agora podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 84% akcji spółki Centrum Filmowe Helios S.A. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.