Agencja Nieruchomości Rolnych nie odkupi sprzedanych gruntów

Przepis, na mocy którego Agencja Nieruchomości Rolnych mogła odkupywać sprzedane wcześniej nieruchomości, jest niezgodny z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, na które rolnicy czekali od dawna – podaje Rzeczpospolita.

– „To zbytnia ingerencja w sferę obrotu cywilnego – tłumaczył Mirosław Granat, sędzia sprawozdawca” na łamach Rzeczpospolitej.

„Według statystyki ANR skorzystała 108 razy z prawa odkupu, w 2009 r. 39 razy. Wiele tych spraw trafiło do sądu, a te je zawiesiły, czekając na wyrok Trybunału” – informuje Rzeczpospolita.

Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych w ciągu pięciu lat może ubiegać się o zwrot sprzedanej wcześniej nieruchomości. ANR odkupuje grunty po cenach ich sprzedaży. Ostatnie pięć lat przyniosło spory skok cen nieruchomości rolnych. Za pieniądze, które rolnik otrzyma dziś za odkupioną nieruchomość, nie kupi nieruchomości podobnej.