50 proc. podatek dla pracowników Goldmana i Citi

W czwartek dwójka demokratycznych senatorów zaproponowała dołączenie do ustawy o bezrobociu poprawki, która nakładałaby podatek w wysokości 50 proc. na premie powyżej 400 tys. dolarów. Choć poprawka ta może objąć tylko te przedsiębiorstwa, które otrzymały od państwa pomoc o wartości ponad 5 mld dolarów, spotkała się już z krytyką Amerykańskiej Izby Handlowej.