ŚWIECIE: RB 14/2010 w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 16.04.2010 r.

ŚWIECIE: RB 14/2010 w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 16.04.2010 r.. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.