Bank Pocztowy - Kredyty - Konto Standard, Nestor

Spis treści

Kredyty, Pożyczki, Konta - Bank Pocztowy

Bank Pocztowy to uniwersalny Bank świadczący przyjazne i przejrzyste usługi finansowe w Urzędach Pocztowych oraz w sieci własnej na terenie całego kraju. Bank Pocztowy powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Akcjonariuszami Pocztowego są Poczta Polska Spółka Akcyjna (75% minus jedna akcja) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (25% plus jedna akcja) - znane, renomowane instytucje, cieszące się dużym zaufaniem społecznym.

konto standard

Wyjątkowość oferty Banku Pocztowego polega na szerokim dostępie do świadczonych usług, które dostępne są w blisko 5000 Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju, gdzie oferuje się Klientom między innymi: rachunki osobiste, wpłaty i wypłaty na konto, lokaty złotowe, kredyty gotówkowe.

Klienci Banku Pocztowego mogą korzystać, największej w kraju - blisko 10.000 punktów, sieci bezpłatnego dostępu do zgromadzonych środków. Sieć ta składa się z kilku tysięcy Urzędów Pocztowych, w których możliwe są wpłaty i wypłaty środków.

Bank Pocztowy oferuje także dostęp do środków poprzez:

  • bankowość internetową - usługa Pocztowy24,
  • konsultantów telefonicznych w Call Center,
  • możliwość sprawdzania stanu konta przez SMS.

Konto osobiste. Bezpłatne konto Standard, Nestor